Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki, ul. Sosnkowskiego, 31
Konsultacje z Analizy Matematycznej: czwartek, godz. 13.45-15.15, P5-203.
Zajęcia z Analizy Matematycznej dla 1 roku, studia stacjonarne I stopnia, kierunki Informatyka (W2) i AiR (W1) w dniach 29.10.2018 r. oraz 30.10.2018 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminach uzgodnionych ze studentami.

Napisz maila